Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Lobbex Joanna Gajewska z siedzibą w (05-816) Regułach przy ul. Ogrodowej 24. Kontakt mailowy: biuro@choinki.pl 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@choinki.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: 05-816 Reguły, ul. Ogrodowa 24 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji akcji polegającej na dostarczeniu choinki z dostawą do domu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki choinki, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostarczenie choinki. 

Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). 

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, firmom kurierskim, pocztowym. Odbiorcami danych mogą być również instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. 

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez trwania akcji. 

Jakie Pani/Pan ma prawa?

  1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
  2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
  3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO 
  7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem biuro@choinki.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: 05-816 Reguły, ul. Ogrodowa 24 

W jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Używając tej strony akceptujesz REGULAMIN oraz POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Ustawienia przechowywania lub dostępu do plików cookies, można określić w przeglądarce. ZGADZAM SIĘ

choinki.pl